Shiksha

shiksha

shiksha deti nai hai manjil
naya path,naya ujiara,
jaise bahti nadiya ki dhara,
ja milti sagar se hai.
wahi ashiksha bebas dikhati
mano ruka huwa jal hai
shiksha naya chhor hai to
ashiksha manjhadhar hai
jaha dar sirf har hai,
ha ! shiksha ek balwan hai to,
ashiksha nirbal bhikhari,
jo sada shiksha se hai hari
sada hari.


1 Comment

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

*